ἐχῖνος/ jug

[Wasps, 1435]

ακουε, μη φευγ’. εν Συβαρει γυνη ποτε/ κατεαξ εχινον.

*

Listen, don’t rush off. In Sybares once a woman broke a pot.

*
κατεαξ < κατεάσσω (break) — ἐχῖνος (a pot, jug, pitcher; also the urchin, the hedgehog). Sybaris.


%d bloggers like this: