κρεμμανυμι / hang up

Greek Anthology, 6.86. Κνημιδας, θωρηκα, σακος, κορυν, εγχος Αθηνη, Ρουφος Μεμμιαδης Γελλιος εκρεμασεν.
*
κνημις (greave, legging), θωρηκα < θωραξ (breast plate) , σακος (shield), κορυν (helmet), εκρεμασεν < κρεμμανυμι(hang up).
*
Rufus Memmiades Gellius hung up his leggings, his corslet, his shield and his spear to Athena.
*
W.R. Paton. "Rufus Gellius, son of Memmias, suspended here to Athene his greaves, breastplate, shield, helmet, and spear."

William Roger Paton


%d bloggers like this: