χολὴ μέλαινα

Hippocrates, Aphorisms 22 / English:

νοσημάτων ὁκόσων ἀρχομένων, ἢν χολὴ μέλαινα ἢ ἄνω ἢ κάτω ὑπέλθῃ, θανάσιμον.

What is bile again? According to wikipedia, it is composed of:

(97–98)% water, 0.7% bile salts, 0.2% bilirubin, 0.51% fats (cholesterol, fatty acids, and lecithin), and 200 meq/l inorganic salts. The two main pigments of bile are bilirubin, which is orange–yellow, and its oxidised form biliverdin, which is green. When mixed, they are responsible for the brown color of feces.

(No kidding orange and green do make brown.) Word is from Latin but beyond that obscure.


%d bloggers like this: