δύσελπις — ἐλπὶς

Libation Bearers, 410-417 (English):

πέπαλται δαὖτὲ μοι φίλον κέαρ
τόνδε κλύουσαν οἶκτον
καὶ τότε μὲν δύσελπις,
σπλάγχνα δέ μοι κελαινοῦ-
ται
πρὸς ἔπος κλυούσᾳ.
ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ᾽ ἀλκῆς ἐπάρῃ μ᾽
ἐλπὶς, ἀπέστασεν ἄχος
προσφανεῖσά μοι καλῶς.

[chorus] But again my heart throbs as I hear this pitiful lament. At once I am devoid of hope and my viscera are darkened at the words I hear. But when hope once again lifts and strengthens me, it puts away my distress and dawns brightly on me.


%d bloggers like this: