…………

o you a ….. a I…..o you a
u …… ke …..iR …..u …… ke
h …… i …..v a v…..h …… i
a …… l …..a i…..a …… l
UNCOLLECTED T AX E S TODAY
v …… ml ….. A R I…..v …… ml
e …… he …..v a…..e …… he
E QUALTHE TO T A L TAXES
nt …… t …..a I…..nt …… t
o …… t …..i r…..o …… t
PAID BY THE LOWER 90 PERCENT
v …… h …..vair…..v …… h
er …… c …..,2 ‘…..er …… c
OF INDIVIDUAL TAX PAYERS
co …… oa …..o. |…..co …… oa
m …… r …..B\l’…..m …… r
ey …… p …..H.|’…..ey …… p
our …… p ….. a I…..our …… p
f …… a …..lblb…..f …… a
e …… u …..h2b’…..e …… u
a …… o …..iR…..a …… o
rs…… Y …..lbl0…..rs …… Y
.v v iR v v….....a I…… iR v v……….


%d bloggers like this: