ρ θ᾽258 259, (0) ……………….
ὕδ ((1))166(1);t ……………..
ατι 1545462it’s……………
λια (0)awhere Fsi………….
ρῷ 1we are but ………..
ῥέειnow, R but………
, ἀand whe A\ t…….
μw e ha ve b.……
6 φὶbeen fo Zr.
δὲ κfive ye .Aa
swinangines
(0); 2 (1); 3 (0); 4 (0)
and by then on its own
8 (2); 9 (0); (0); 11 (2);
(0); 19 (0); (0); 21(0);
highways and rural roads


%d bloggers like this: